inż. Magdalena Lala

Email magdalena.lala@pg.edu.pl
Numer telefonu 792516721
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magdalena.lala

Zajmowane stanowiska

Referent techniczny (technik)
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-53
Numer telefonu 792516721
Email magdalena.lala@pg.edu.pl