prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG

Email ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 74
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ewa.klugmann-radziemska

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny
Budynek C Wydziału Chemicznego pokój 104 B
Numer telefonu (58) 347 18 74

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego
Budynek C Wydziału Chemicznego pokój 104 B
Numer telefonu (58) 347 18 74

Notka biograficzna

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, fizyk, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Chemicznym od 1996 roku, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2006 roku jest Kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. Jej działalność naukowa obejmuje: badania odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, biomasy, biogazu, biopaliw), eksperymentalne i numeryczne badania konwekcji swobodnej, badania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa i moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła), teoretyczne i eksperymentalne badania wymiany ciepła w urządzeniach chemicznych, konwekcyjnych struktur przepływu, eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badania konwekcyjnej ciepła z obiektów o różnej geometrii. Opublikowała ponad 285 prac,  jest również autorką kilku książek i podręczników akademickich oraz 11 zgłoszeń patentowych. Jest laureatką wielu nagród za działalność naukową i dydaktyczną. W ostatnich latach skupiła się na badaniach wpływu temperatury na spadek mocy w krystalicznych krzemowych ogniwach słonecznych, recyklingu krystalicznych krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych, badaniu potencjału wykorzystania energii fotowoltaicznej w północnej Polsce, możliwościach akumulowania energii, bezodpadowych technologiach produkcji biodiesla w warunkach indywidualnego gospodarstwa rolnego, recyklingu odpadów gumowych.

 

Professor Ewa Klugmann-Radziemska, PhD, DSc is the physicist, the Head of the Department of Chemical Apparatus and Theory of Machines, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, POLAND. She is the author of 10 books and 285 scientific publications and conference articles. She has research interests in investigations of renewable sources of energy (solar, wind, biomass, biogas, biofuels) as well as theoretical, experimental and numerical investigations of the convective heat transfer. Professor Ewa Klugmann-Radziemska’s current research and teaching interests include: Investigations of the Effect of Temperature on the Power Drop in Crystalline Silicon Solar Cells, Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells, Recycling of used tires and waste rubber, Investigations of the potential in photovoltaic energy utilization in North Poland, Non-waste technology of biodiesel production in agricultural household conditions. Professor Ewa Klugmann-Radziemska teaches graduate and undergraduate courses in Thermodynamics, Building Engineering Physics, Renewable Energy Sources and Life Cycle Analysis. She also teaches a PhD seminar in current topics in RES.