dr Katarzyna Pączkowska

Email kpaczkow@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 64 40
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kpaczkow

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B pokój 307
Numer telefonu (58) 348 64 40

Wiadomość dla studentów

Notka biograficzna

Wykształcenie:

1982 - magister matematyki, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Gdański, Instytut Matematyki

1985 - magister matematyki, specjalność metody numeryczne i programowanie, Uniwersytet Gdański, Instytut Matematyki

1990 - doktor nauk matematycznych w zakresie równań różniczkowych, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Praca zawodowa:

1984 - 1997 - Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

1997 - 2006 - Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

od 2006 - Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

University education

1990 - Ph.D.  in Mathematics,  University of Gdańsk,  Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry

1985 - M.Sc.,  Numerical Methods and Programing, University of Gdańsk, Institute of Mathematics

1982 - M.Sc., Education of Mathematics, University of Gdańsk, Institute of Mathematics

Professional experience

1984 - 1997  - University of Gdańsk, Institute of Mathematics

1997 - 2006 -   Gdańsk University of Technology, Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics, Department of Mathematical and Numerical Analysis

since 2006 - Gdańsk University of Technology, Mathematics Teaching and Distance Learning Centre