mgr inż. Hanna Usowicz

Email hanusowi@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/hanusowi

Zajmowane stanowiska

Starszy specjalista
Miejsce pracy Dział Finansowy, Kwestura