mgr inż. Hanna Usowicz

Email hanusowi@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 20 70
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/hanusowi

Zajmowane stanowiska

Starszy specjalista
Miejsce pracy Dział Finansowy, Kwestura
Gmach B, 10 - hol kasowy
Numer telefonu 58 347 20 70
Email hanusowi@pg.edu.pl