mgr Piotr Buliński

Email piobulin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 62
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piobulin

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Sportu Akademickiego PG
Gmach Centrum Sportu Akademickiego PG pokój 115
Numer telefonu (58) 347 24 62