Szybkie zatrudnienie i dobre zarobki. Wyniki badania losów zawodowych absolwentów PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2019-08-05

Szybkie zatrudnienie i dobre zarobki. Wyniki badania losów zawodowych absolwentów PG

Zdjęcie przedstawie troje studentów, dwie kobiety i mężczyzne w bluzach PG

Absolwenci Politechniki Gdańskiej łatwo znajdują pracę i są zadowoleni z wybranej uczelni, a ich wynagrodzenie zalicza się do najwyższych w kraju. Potwierdzają to nie tylko wyniki corocznego badania losów zawodowych osób, które ukończyły studia na PG, ale i zestawienie przygotowane przez firmę Sedlak & Sedlak.

Szóstą oraz siódmą edycję badań przeprowadził Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej w składzie dr Michał Tomczak (koordynator zespołu, Wydział Zarządzania i Ekonomii), dr Marta Szeluga-Romańska (WZiE), dr Paweł Ziemiański (WZiE), mgr Monika Downar (kierownik Biura Karier) oraz mgr Maria Doerffer (p.o. kierownika Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej).

Próba badawcza wyniosła łącznie 4500 osób, w tym ponad 2500 absolwentów rocznika 2015 oraz prawie 2000 osób, które ukończyły studia w roku 2016. W obu przypadkach około 92% badanych było aktywnych zawodowo, z czego prawie połowa znalazła pracę już w trakcie studiów! Kolejne 16% zatrudnionych zostało od razu po ukończeniu nauki, a dalsze 16% w ciągu góra trzech miesięcy po uzyskaniu dyplomu. Spośród kilku procent osób, które nie były aktywne zawodowo, największa część to te, które kontynuują naukę na drugim stopniu studiów.

– Warto zauważyć, ze w krajach Unii Europejskiej osoby młodsze są silniej zagrożone bezrobociem. Fakt, że tak duża grupa badanych deklaruje, iż nie ma problemów ze znalezieniem pracy napawa optymizmem – zaznacza dr Michał Tomczak.

Ponad 80% absolwentów zatrudnionych było na umowę o pracę. Podobny odsetek zadeklarował, że wykonywany przez nich zawód jest zgodny lub częściowo zgodny z kierunkiem kształcenia ukończonym na Politechnice Gdańskiej. Powyżej 70% badanych (odpowiednio 75% dla rocznika 2015 i 80% dla rocznika 2016) zatrudnionych było na stanowisku inżyniera/specjalisty, a prawie 10% na stanowisku kierowniczym. Warto zaznaczyć, że około 60% ankietowanych podnosi zdobyte wcześniej kwalifikacje.

Zadowolonych z ukończenia Politechniki Gdańskiej było aż 95% absolwentów obu badanych roczników. Przeszło 85% wyraziło zadowolenie z ukończonego wydziału, a prawie 80% z ukończonego kierunku studiów. Około 75% absolwentów uznało wiedzę, którą zdobyli na uczelni za przydatną w życiu zawodowym. Ponadto powyżej 55% wskazało też na przydatność uzyskanych podczas studiów umiejętności i kompetencji.

Koncepcja badania została opracowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz kierownik Biura Karier. Biuro stworzyło również bazę danych adresowych respondentów, przeprowadziło wysyłkę ankiet i monitoring odpowiedzi. Narzędzie badawcze w postaci formularza ankiety elektronicznej wykonane zostało przez pracowników Centrum Usług Informatycznych PG.

Wiedza i umiejętności absolwentów Politechniki Gdańskiej przekładają się na ich zarobki. Firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak przeanalizowała wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 r. nie przekraczał jednego roku. Ci, którzy mogą pochwalić się dyplomem PG uplasowali się w nim na piątym miejscu pod względem miesięcznych wynagrodzeń całkowitych i na trzecim wśród absolwentów uczelni technicznych.

706 wyświetleń