dr hab. inż. Rafał Grubba

Email rafal.grubba@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rafal.grubba

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 134
Numer telefonu (58) 347 27 33

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich

  • struktura oraz reaktywność związków niskowalencyjnego fosforu
  • synteza i reaktywność sfrustrowanych par Lewisa (FLP) 
  • zastosowanie uładów FLP w katalizie, w szególności dla procesów uwodornienia
  • aktywacja małych cząsteczek nieorganicznych (CO2, CS2, SO2, N2O) w celu otrzymania surowców dla przemysłu chemicznego
  • poszukiwanie tanich katalizatorów opartych na związkach żelaza
  • badania struktury i właściwości fosfinoboranów