dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. nadzw. PG

Email micmalaf@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/micmalaf
http://www.animima.org

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 224
Numer telefonu (58) 347 10 64

Notka biograficzna

Michał Małafiejski on ResearchGate

Michał Małafiejski urodził się w 1975 roku. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyka w 1999 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jest autorem licznych prac z zakresu informatyki teoretycznej i matematyki dyskretnej. Główne obszary badań to konstrukcja efektywnych algorytmów oraz analiza własności matematycznych (w tym złożoności obliczeniowej) dla problemów optymalizacji dyskretnej.

Michał Małafiejski was born in 1975. He received the M.Sc. in computer science (in 1999). He received the Ph.D. in computer science in 2002 and habilitation in the same area in 2014. He works as assistant professor in Department of Algorithms and Modelling of Systems. He is the author or coauthor of many papers related to theoretrical computer science. Main area of his research is the design of efficient algorithms and the analysis of mathematical properties (including computational complexity) of discrete optimization problems.