prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan

Email pchrzan@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pchrzan

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-211
Numer telefonu (58) 347 17 19
Email pchrzan@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-102
Numer telefonu (58) 347 17 19
Email piotr.chrzan@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się w 1954 r. w Sopocie. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1978). W 1980 r. podjął pracę na Wydziale Elektrycznym w zespole prof. Jerzego Jaczewskiego. W 1988 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, habilitację w 1999 r., w zakresie elektrotechniki: energoelektroniki i automatyki napędu, a tytuł profesora w 2017 r.

Był promotorem 6 obronionych prac doktorskich (w tym 3 z wyróżnieniem). Był recenzentem 15 doktoratów oraz w 3 postępowaniach habilitacyjnych. W latach 1997-2003 pracował jako prof. zaproszony w Institut National Polytechnique de Toulouse i Université de Poitiers (Francja). W latach 2006–09, we współpracy z Airbusem, był współkoordynatorem zintegrowanego projektu europejskiego MOET - analizy układów zasilania bardziej elektrycznego samolotu przyszłości. W 2011 r. współprzewodniczył konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Od roku 2012, pełni funkcję redaktora pomocniczego (Associate Editor) dla IEEE Transactions on Industrial Informatics. Od 2017 r., jest kierownikiem Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji. Między innymi, wniósł wkład w rozwój przemienników częstotliwości z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym.