Studenci PG opracują koncepcje rozwoju Opery Leśnej w Sopocie

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczął współpracę z miastem Sopot przy planowanej przebudowie Opery Leśnej. Blisko 40 studentów wykona prace projektowe dotyczące infrastruktury i zagospodarowania terenu, tak aby obiekt zyskał nowe funkcjonalności przy zachowaniu najważniejszej – koncertowej.

 

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, zarazem miejscem kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą.

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Nad nowymi koncepcjami  zagospodarowania terenu sopockiej Opery Leśnej i architektury związanej z nią obiektami wielofunkcyjnymi pracuje obecnie blisko 40 studentów. Na początku marca wzięli oni udział w wycieczce zorganizowanej przez Urząd Miejski w Sopocie i Bałtycką Agencję Artystyczną. Studenci w 5-6 osobowych grupach przygotowali analizy dotyczące istniejącej architektury i urbanistyki amfiteatru, jego historii i dziejów związanych z nim wydarzeń artystycznych, kontekstu przyrodniczego, a także charakterystyki użytkowników, którzy korzystają sezonowo i na co dzień z zabudowań Opery Leśnej.

– Efekty tych prac zostały przedstawione w formie cyfrowych prezentacji. Obecnie studenci pracują już w docelowych zespołach 2-osobowych. Przygotowują koncepcję rozmieszczenia obiektów o nowej funkcji oraz utworzenia spójnego systemu przestrzeni publicznych i przepływów przez tereny Opery stałych użytkowników oraz gości o różnych profilach i potrzebach użytkowych – mówi dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Dzięki pracy studentów, obiekt ma zyskać nowe funkcjonalności. Zrewitalizowana scena z widownią ma pozostać niezmieniona.

–  Chcemy, aby poprzez nowe funkcje, jak m.in. sala na około 1500 osób, ciekawie zaaranżowane muzeum miejsca, gastronomię i inne zaproponowane przez studentów atrakcje, Opera Leśna była atrakcyjna cały rok – mówi Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART.

Nowa koncepcja obiektu ma uwzględniać przede wszystkim takie funkcje jak: sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze), gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości), wydarzeniowe (foyer, szatnia, sala koncertowa, sale prób, garderoby dla artystów), wystawiennicze, hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków), administracyjno-biurowe i gospodarcze.

– Połączenie tych wszystkich funkcji z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zachowaniem unikalnego naturalnego otoczenia to ogromne wyznanie, które postawiliśmy przed studentami – podsumowuje Magdalena Czarzyńska-Jachim. –  Trzymamy za nich kciuki.

Zgodnie z harmonogramem efekty prac studentów poznamy na przełomie czerwca i lipca tego roku. 

Na nagrody dla zwycięskich zespołów studenckich miasto przeznaczyło w sumie 15 tys. zł.

 

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Sopotu

Galeria zdjęć