Trwają eliminacje do Konkursu Czerwonej Róży 2020

12 000 zł dla najlepszego koła naukowego oraz samochód osobowy dla najlepszego studenta to nagrody główne w kolejnej edycji Konkursu. 11 marca upływa termin zgłaszania kandydatów do Konkursu na etapie uczelnianym. 

 

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów oraz kół naukowych, które realizują z sukcesem innowacyjne, ciekawe badania i projekty. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. Liczy się wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

W konkursie mogą brać udział studenci studiów drugiego stopnia oraz koła naukowe. Konkurs ma trzy etapy: wydziałowy, uczelniany oraz finał. Na każdym etapie wyłaniany jest zwycięski student oraz zwycięskie koło naukowe.

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu

  • 11.03.2020 (środa) - ostateczny termin zgłaszania kandydatur na etapie uczelnianym (do godziny 15.00). Składane wnioski (studenci, koła naukowe) powinny być zaakceptowane przez Prodziekana ds. kształcenia  i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (pokój 114a w Budynku Hydro), który jest z ramienia rektora koordynatorem etapu uczelnianego Konkursu Czerwonej Róży w PG
  • 17.03.2020 r.(wtorek) - publiczna prezentacja finalistów z poszczególnych wydziałów PG przed Komisją Konkursową PG (Prodziekani wszystkich wydziałów),
  • 17.03.2020 r.(wtorek) - posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów etapu uczelnianego,
  • 3.04.2020 r.(piątek) - termin dostarczenia dokumentów nominowanych z PG do biura organizacyjnego Stowarzyszenia Czerwonej Róży,
  • 11.05.2020 r.(poniedziałek) - publiczna multimedialna prezentacja finalistów Konkursu (w Auli UG),
  • 15.05.2020 r.(piątek) - zamknięte posiedzenie Kapituły Konkursowej (w UG),
  • 17.05.2020 r.(niedziela) - otwarta uroczysta Gala Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (w Auli UG).

 Konkurs z wieloletnią tradycją

Pierwszy raz statuetkę Czerwonej Róży wręczono młodym laureatom w 1962 roku. W dawnym studenckim klubie „Żak” powstało Stowarzyszenie Czerwonej Róży, które organizuje konkurs do dziś. Początkowo nagradzano utalentowanych młodych poetów i pisarzy, później do tego grona dołączyli młodzi naukowcy. Po pewnym czasie konkurs zniknął, miał w swojej historii przerwę. Jednak w 1999 roku, udało się go za pośrednictwem Stowarzyszenia reaktywować.

Więcej informacji o samym konkursie można przeczytać [tutaj]

Regulamin konkursu Czerwonej Róży 2020

Formularz zgłoszeniowy koło naukowe

Formularz zgłoszeniowy student