„Projekty, procesy, programy” – konferencja naukowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii

V edycja konferencji skupiającej przedstawicieli świata nauki i biznesu zainteresowanych najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania i innowacji odbędzie się w dniach 18–20 października. Jej organizatorami są Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

 

Konferencja będzie mieć miejsce w hotelu Galion w Gdańsku i posłuży prezentacji osiągnięć związanych z zarządzaniem i realizacją projektów, procesów oraz programów. Towarzyszyć jej będą warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów, jak również prezentacja związanych z tą tematyką form kształcenia na polskich uczelniach.

Formularze rejestracyjne wraz ze streszczeniem oraz tytułem publikacji należy przesyłać do 18 września na adres ppp@zie.pg.gda.pl. Ostateczna wersja publikacji musi zostać nadesłana do 18 października. Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Research on Enterprise in Modern Economy REME.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ppp.zie.pg.gda.pl.