Doktorant Wydziału Chemicznego w gronie laureatów konkursu ETIUDA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże prawie 10 mln zł. O finansowanie starało się 389 badaczy. Jednym z laureatów konkursu jest mgr inż. Mateusz Daśko z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Mgr inż. Mateusz Daśko otrzymał dofinansowanie w wysokości 110,7 tys. zł. Już wiadomo, że wyjedzie na staż na Uniwersytet CEU San Pablo w Hiszpanii. Tematem pracy doktorskiej Mateusza Daśko jest „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej, zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F". Jego opiekunem naukowym jest prof. Janusz Rachoń z Katedry Chemii Organicznej.

– W piątej edycji konkursu zdecydowaliśmy się zwiększyć wysokość stypendiów przyznawanych doktorantom o 1,5 tys. zł. w porównaniu z poprzednimi latami – wyjaśnia prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Dzięki temu młodzi naukowcy będą mogli poświęcić cały swój czas badaniom, a program stażowy umożliwi im pracę pod okiem najlepszych specjalistów z ich dziedzin.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 5 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 157 wniosków, nadesłali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, z których finansowanie o łącznej wysokości 4 mln zł otrzymało 40.