Dr hab. inż. Jacek Rumiński w Radzie Programowej Projektu AI TECH

Dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, został powołany przez do Rady Programowej Projektu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych – AI Tech. Głównym efektem projektu ma być wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej cyfryzacji, którzy wiedzą i umiejętnościami będą mogli konkurować z absolwentami podobnych kierunków najlepszych światowych uczelni.

W skład rady weszło w sumie 4 profesorów:  z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i naszej uczelni. Rada reprezentuje konsorcjum 10 uczelni realizujących projekt. Ponadto w skład rady weszli przedstawiciele firm prywatnych  oraz naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Celem rady jest merytoryczny nadzór nad całością realizacji projektu.

Projekt AI Tech ma pomóc stworzyć na uczeniach przestrzeń do rozwoju naukowego dla wyróżniających się studentów. Będą oni mogli kształcić się w trzech głównych dziedzinach: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, które stanowią kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki. Ma być to alternatywa do najlepszych uczelni światowych, dzięki czemu przyszli specjaliści w dziedzinie cyfryzacji wybiorą polskie szkoły wyższe. Więcej o projekcie [tutaj].