Godło jakości QI 2020 dla Mostu Wiedzy PG w ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International

Platforma Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej została nagrodzona złotym godłem QI 2020 w ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International, przyznawanym przez redakcję Forum Biznesu „Dziennika Gazeta Prawna”. Nagrodę odebrał prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju uczelni.

 

Najwyższa Jakość Quality International to prestiżowy program projakościowy, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu „Dziennika Gazety Prawnej”. Skupia on grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju, a celem przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Programowi patronują m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polski Komitet Normalizacyjny.

Kapituła Programu, przyznając Złote Godło QI 2020 Politechnice Gdańskiej za platformę Most Wiedzy*, wysoko oceniła wniosek zgłoszeniowy zwłaszcza w zakresie kryteriów obejmujących wdrażanie systemów zarządzania danymi. W ocenie Kapituły Programu NJQI 2020 istotne były także wdrożone procedury obejmujące m.in. następujące kryteria: bieżący, stały monitoring realizacji usług i analizy danych, zdefiniowane i nieustanne prace badawcze i wdrożeniowe nad rozwojem platformy, a także wdrożone modele komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej uczelni.

– Kilka ostatnich lat działalności naszej uczelni to duży skok jakościowy – komentuje uzyskanie nagrody prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG. – Naszą intencją jest utworzenie w Gdańsku wraz z innymi, czołowymi uczelniami uznanego ośrodka akademickiego, co pozwoli nam z jednej strony skutecznie konkurować z innymi, dużymi ośrodkami, jak Warszawa czy Kraków, a z drugiej być pełnoprawnym i profesjonalnym partnerem naukowym dla naszego otoczenia społeczno-gospodarczego. Tym celom służy m.in. Most Wiedzy, nasza flagowa platforma, z której jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni.

Zwieńczeniem XIV edycji Programu Najwyższa Jakość QI będzie uroczysta gala podczas Europejskiego Forum Biznesu, podczas którego laureaci odbiorą przyznane im Godła QI oraz statuetki. Tegoroczne EFB planowane jest na koniec listopada w Katowicach lub Krakowie.

* MOST Wiedzy: platforma, która integruje dane z wielu baz ewidencyjnych uczelni i prezentuje dorobek naukowy kadry PG. To także swoisty „most” łączący naukowców z otoczeniem gospodarczym i biznesowym. Utworzenie platformy zwiększyło dostępność, spójność oraz możliwość wielokrotnego wykorzystywania zasobów nauki, wiedzy i technologii, które następnie zostały udostępnione przedsiębiorstwom, środowisku naukowemu, a także osobom fizycznym, zainteresowanym współpracą ze światem nauki.

Galeria zdjęć