I Seminarium Centrum Badawczego „EkoTech” w ramach programu IDUB

Na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG trwa seminarium Centrum Badawczego „EkoTech” - powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Spotkanie jest skierowane do naukowców, którzy chcieliby rozwijać swoje badania i współpracę interdyscyplinarną w strukturach tego centrum.  

 

Uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej na lata 2020-2026 nakłada na naszą uczelnię szereg wymogów, które muszą być spełnione m.in. w aspekcie wzrostu konkurencyjności PG w kraju i za granicą, ale też planowanych ewaluacji programu i jego kolejnych edycji (od 2027 r.). Jednym z wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było powołanie międzywydziałowych Centrów Badawczych, w obrębie których naukowcy będą pracować nad nowatorskimi badaniami i projektami wychodzącymi naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata.

Jednym z nowo powołanych Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej jest centrum „EkoTech”, które zajmuje się m.in. kształtowaniem zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych, a także przemian społecznych i demograficznych. Naukowcy w centrum „EkoTech” pracować będą też nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka (oraz działaniami proekologicznymi).

Seminarium umożliwi kolejnym zespołom naukowców PG zaprezentowanie swojego potencjału badawczego. Pozwoli też na nawiązanie współpracy z innymi naukowcami na wymienionych polach naukowych.

– Na Politechnice Gdańskiej mamy wielu naukowców, którzy swoją tematyką badawczą wpisują się do profilu działalności nowego centrum badawczego – mówi prof. Magdalena Gajewska, pełnomocniczka rektora ds. centrum „EkoTech”. – Seminarium pozwoli na zapoznanie się z tematyką badawczą poszczególnych zespołów naukowych, a także pozwoli na nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami. W przyszłości zaowocuje też realizacją nowych projektów w obrębie centrum.

Seminarium rozpoczęło się o godz. 8:30 i potrwa do 16:30. Szczegółowy harmonogram spotkania dostępny jest TUTAJ. Po zakończeniu seminarium prezentacje naukowców PG będą dostępne na stronie pg.edu.pl/badawcza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.