Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaszczycił swoją obecnością centralną uroczystość rozpoczynającą rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej. Odbywa się ona w Auli w Gmachu Głównym. Podczas ceremonii Minister Gowin wygłosi wystąpienie dotyczące założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Po wystąpieniach Rektora PG prof. Jacka Namieśnika oraz Premiera Jarosława Gowina nastąpi wręczenie przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medali i odznaczeń. JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wręczone zostaną także medale za długoletnią służbę dla pracowników naszej uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Kolejnym punktem uroczystości  będzie immatrykulacja studentów i doktorantów. Po immatrykulacji wręczone zostaną nagrody: im. prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową oraz nagroda dla najlepszego studenta naszej Uczelni. Wydarzenie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

W ceremonii uczestniczą również posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele placówek dyplomatycznych i kościelnych, reprezentanci trójmiejskich władz samorządowych, świata nauki, biznesu i kultury oraz pracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni.

Transmisję z inauguracji można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Parking dla gości znajduje się przy ulicy Fiszera. 

Ze względu na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018, w dniu 6 października od 10.00 do 13.00 obowiązują godziny rektorskie.