Konferencja INFOBAZY 2017

Ósma konferencja naukowa INFOBAZY 2017 odbywa się w dniach 11–13 września na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczy przede wszystkim otwartości danych i wiedzy w nauce, dużych zbiorów danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych oraz e-usług dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

 

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępniania i wykorzystania. Ważnym aspektem jest również promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym. W planie konferencji są więc referaty o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, a także wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i portali informacyjnych. Program wydarzenia można prześledzić na stronie konferencji.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik oraz Komitet Informatyki PAN. Konferencję organizują: Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Pierwsze INFOBAZY odbyły się w 1997 roku.