Memorandum o współpracy PG z zagranicznymi uczelniami w ramach programu European Universities

Przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej podpisali w czwartek 16 stycznia memorandum o zacieśnieniu współpracy z pięcioma zagranicznymi uczelniami: z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Francji. Porozumienie CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement) umożliwi naukowcom z Politechniki nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie, ale przyczyni się też do wzmocnienia pozycji naszej uczelni na naukowej mapie Polski i Europy.  

 

W czwartek w gabinecie prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele władz naszej uczelni podpisali memorandum o zacieśnieniu współpracy z przedstawicielami zagranicznych uczelni z Europy Zachodniej. Politechnikę, oprócz JM Rektora, reprezentowali prof. Janusz Nieznański (prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji) oraz koordynator porozumienia, prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Z kolei uczelnie, które weszły w skład konsorcjum (CURE - Consortium of Universities with Regional Engagement), reprezentowali: Eva Camacho i Joan Antonio Martin Montaner (prorektorzy Jaume I University – hiszpańskiej uczelni technicznej z miasta Castellon, będącej liderem porozumienia), Artur Fernando Arede Correia Cristovao (prorektor portugalskiego University of Tras-os-Montes and Alto Douro) oraz Giuseppe Canullo i Antonio Pallestrini (prorektor i profesor z Universita Politechnica delle Marche we włoskiej Anconie).

– Politechnika Gdańska jest uczelnią, która zamierza aktywnie umacniać swoją pozycję nie tylko w kraju, ale też za granicą – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jesteśmy największą uczelnią w północnej Polsce, a niedawno uzyskaliśmy też status uczelni badawczej, co oprócz prestiżu pozwoli nam też na rozwinięcie skrzydeł w aspekcie naukowym i dydaktycznym. Nie uda się to jednak bez współpracy i wymiany doświadczeń z uznanymi naukowcami z zagranicy, czemu służyć ma właśnie podpisywane dziś porozumienie. Wszyscy razem będziemy aktywnie pracować nad promowaniem walorów naszych uczelni w całej Europie – dodał.  

Podobnego zdania byli także pozostali uczestnicy spotkania.

– Wiemy, co trzeba robić, żeby być jeszcze silniejszymi ośrodkami akademickimi i zamierzamy to robić wspólnie – mówił prof. Giuseppe Canullo, reprezentujący politechnikę z Ancony (Universita Politechnica delle Marche). – Mamy pełną wiedzę i duże możliwości do zademonstrowania silnych stron naszych uczelni.

– Nasze uczelnie mają wysoki wpływ na lokalną gospodarkę. Dzięki nam, nasze regiony są coraz silniejsze, a nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi ośrodkami akademickimi umożliwi dalsze umacnianie naszej pozycji – dodała Eva Camacho z Uniwersytetu w Castellon (Hiszpania).

– Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych na międzynarodowym poziomie i przyczyni się do rozwoju naszej uczelni – mówił z kolei koordynator porozumienia CURE z ramienia PG, prof. Piotr Dominiak (ZiE). – Zadania dla poszczególnych uczelni, wynikające z porozumienia, są już klarownie podzielone, stąd efekty współpracy będą szybko widoczne.

W ramach projektu CURE Politechnika Gdańska i obecne w czwartek w Gdańsku uczelnie będą współpracować jeszcze z University Limoges (Francja) oraz University of Applied Sciences Heilbronn (Niemcy). Spotkanie rektorów i reprezentantów wszystkich stron porozumienia zaplanowano na drugą połowę lutego w Brukseli.


European Universities Initiative

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych - European Universities Initiative - została opracowana przez uczelnie europejskie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.

Galeria zdjęć