MOST Wiedzy

Politechnika Gdańska otrzymała blisko 10 milionów zł na realizację projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy (MOST Wiedzy). Dofinansowanie przyznano w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Dzięki pieniądzom z UE uczelniane Centrum Usług Informatycznych we współpracy z jednostkami PG wytworzy innowacyjną w skali kraju platformę promującą naukowców i ich osiągnięcia oraz wspomagającą nawiązywanie współpracy nauki i biznesu. Pierwsze efekty będą widoczne już wiosną 2017 roku. Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych.

– W ramach projektu, który z pewnością będzie miał znaczenie ogólnokrajowe, przewiduje się zaprojektowanie platformy integrującej dane z wielu baz ewidencyjnych nie tylko z Politechniki Gdańskiej, ale i innych zainteresowanych uczelni. Chęć współpracy zadeklarowały już cztery uczelnie wyższe: Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Białostocka oraz Akademia Morska w Szczecinie – mówi prof. Henryk Krawczyk, współautor projektu z Centrum Informatycznego TASK.

W przypadku przedsiębiorców budowa platformy ułatwi szybkie znajdowanie informacji oraz kontakt z właściwą jednostką badawczą. Jednocześnie dzięki wdrożeniu, w ramach MOST-u Wiedzy, rozwiązań pozwalających gromadzić informacje o zgłaszanych przez sferę biznesu potrzebach, problemach badawczych i technologicznych możliwe będzie lepsze dopasowanie prowadzonych prac naukowych do potrzeb rynku. A to w efekcie będzie stymulowało rozwój gospodarczy kraju.

Dostęp do danych będzie możliwy poprzez prosty i intuicyjny interfejs dostosowany do różnych rozwiązań technologicznych – od standardowych komputerów PC po urządzenia mobilne. Platforma będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie charakteryzować się dobrą integracją z zewnętrznymi wyszukiwarkami takimi, jak Google, Google Scholar, Bing oraz popularnymi serwisami społecznościowymi.

Wdrożenie systemu wpisuje się w realizację Otwartego Dostępu zdefiniowanego przez 3 deklaracje: Budapesztańską, Deklarację z Bethesda oraz Berlińską. Proces wdrożenia platformy propagującej Otwarty Dostęp do nauki wymaga 3 lat prac projektowych, co wpisuje się w harmonogram innych projektów tego typu.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach „Polski Cyfrowej”. Politechnika Gdańska podpisała umowę we wrześniu br. 

Zapraszamy na stronę https://mostwiedzy.pl