Studia doktoranckie o wymiarze międzynarodowym – 11 września spotkanie informacyjne

75 doktorantów Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego otrzyma szansę uczestnictwa w studiach doktoranckich dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PO WER. Udział w projekcie „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” zapewni im także wsparcie w postaci dodatkowych zajęć, staży i stypendiów.

 

Do projektu mogą przystąpić doktoranci Wydziału Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także uczestnicy programu INTERCHEM prowadzonego wspólnie przez Wydział Chemiczny PG i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy z nich weźmie udział w półrocznych zagranicznych stażach naukowych, międzynarodowych konferencjach, warsztatach i szkoleniach, zajęciach prowadzonych przez profesorów wizytujących z zagranicy oraz kursach doskonalących umiejętności miękkie. Doktoranci będą mogli liczyć na wsparcie językowe przy pisaniu pracy doktorskiej po angielsku, w którym to języku odbywać się będą wszystkie zajęcia. Dla 85% uczestników przewidziano stypendia zadaniowe w wysokości 1600 zł miesięcznie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło projekt „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” dofinansowaniem w wysokości ok. 9,5 mln zł. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do rekrutacji na poszczególnych wydziałach, z zaznaczeniem, że chcą brać udział w projekcie z programu PO WER.

Szczegółowe informacje podane zostaną podczas spotkania, które odbędzie się 11 września w godzinach 15–17 w sali 112–113 na pierwszym piętrze Budynku Chemii A (Wydział Chemiczny PG, nr 6 na mapie kampusu). Pytania można kierować także do kierownika projektu, prof. Macieja Bagińskiego, na adres e-mail chemmbag@pg.gda.pl.