Trwa nabór na studia podyplomowe na Wydziale OiO

Wydział Oceaonotechniki i Okrętownictwa zaprasza na studia podyplomowe. Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia, które rozpoczynają się już z początkiem września. 

Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM to nowa, tegoroczna oferta, kierowana przede wszystkim do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, zaangażowanej w implementację i rozwój infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach sektora maszynowego i morskiego. Zakres prezentowanej wiedzy będzie również bardzo użyteczny dla inżynierów dążących do podniesienia swojej indywidualnej efektywności oraz freelancerów łączących zadania inżynierskie i managerskie.

Współcześnie jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorstwa i produktu jest zjawisko silosowania wiedzy (izolacji wiedzy na temat poszczególnych części produktu i procesu w różnych częściach zespołu). Podstawowym celem studiów jest niwelowanie tego zjawiska. Można tego dokonać w oparciu o 3 czynniki:

  1. Narzędzia (efektywność, stroma krzywa uczenia, wymienialność danych, automatyzacja powtarzalnych czynności, wykorzystanie nowych technologii)
  2. Procedury (metody, podejście holistyczne do produktu i procesu)
  3. Ludzie (kreatywność, ciekawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, efektywna praca zapewniająca margines czasu na odkrywanie nowych sposobów pracy)

W ramach studiów omawiane wszystkie 3 aspekty, koncentrując się jednak na pierwszym z nich. Oprogramowanie wspomagające inżynierskie w zakresie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), symulacji (CAE) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecyle Management) jest integralnym składnikiem infrastruktury informatycznej współczesnego przedsiębiorstwa. Jego implementacja na odpowiednim poziomie stanowi warunek konieczny innowacyjności i konkurencyjności na współczesnym rynku.

Opracowane zajęcia są zorientowane na wiedzę narzędziową, a nie merytoryczną. Osią 2-semestralnych studiów jest realizacja projektu, pozwalającego na prezentację i wykorzystanie pełni możliwości nowoczesnych narzędzi i metod CAD/CAM/CAE/PLM, w oparciu o zintegrowane środowisko sofwtare’owe (przede wszystkim Siemens NX). Przewiduje się aktywny udział uczestników w wyborze/opracowaniu ćwiczeń o tematyce możliwie użytecznej z punktu widzenia wykonywanej przez nich pracy oraz realizację ok.70% zadań samodzielnie, w ramach zadań domowych i projektów grupowych.

Więcej informacji [TUTAJ]

* * * 

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość to kierunek skierowany do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Absolwenci tego kierunku uzyskują umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub audytora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i potrwają do kwietnia 2021. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które ukończyły studia wyższe: magisterskie, inżynierskie bądź licencjackie. O przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za studia zgodna z podanym terminem płatności.

Więcej informacji [TUTAJ]

Pała oferta studiów podyplomowych na Wydziale Oceaontechniki i Okrętownictwa dostępna jest na stronie wydziału, w zakładce NAUKA.