W 180 sekund o doktoracie – studentka studiów doktorskich z Wydziału Chemicznego laureatką konkursu Ośrodka Kultury Francuskiej

Konkurs „Moja praca dyplomowa w 180 sekund” odbywa się w Polsce po raz drugi. Tegoroczne wydanie, w związku z sytuacją epidemiczną, zostało przeprowadzone online. Dziewięciu doktorantów z całej Polski zaprezentowało w nagraniach swoje badania, które prowadzą podczas studiów doktoranckich. Mieli na to maksymalnie trzy minuty.

 

Mgr inż. Justyna Górska studiuje obecnie na I roku w Szkole Doktorskiej, studiując nauki chemiczne. Obszarem jej badawczych zainteresowań są aromatyczne makrolidy polienowe (AMP),  antybiotyki przeciwgrzybowe.

Mechanizm działania aromatycznych makrolidów polienowych nie został jeszcze do końca poznany. Wiadomo, że miałyby zastosowanie w skutecznym leczeniu różnego rodzaju grzybic układowych występujących u ludzi, pojawiających się na skutek upośledzenia odporności organizmu m.in. po chemioterapii, transplantologii. Jednak należy zaznaczyć, że są bardzo toksyczne dla człowieka.

–  Poznanie mechanizmu działania makrolidów na poziomie molekularnym otworzy drogę do racjonalnych modyfikacji chemicznych ich struktur, w ten sposób, by stały się zabójcze dla grzybów, nie szkodząc przy tym organizmowi człowieka– tłumaczy doktorantka.

Obecnie prowadzi badania nad izolacją aromatycznych makrolidów polienowych o jak największej czystości i ilości, gdyż nie są dostępne komercyjnie. Korzysta przy tym z rzadko stosowanej techniki odśrodkowej chromatografii przeciwprądowej, CPC. Promotorem doktorantki jest dr hab. inż. Piotr Szweda, a promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Szczeblewski.

W przystępny i jasny sposób Justyna Górska zaprezentowała cel swojej pracy badawczej w konkursie  w ciągu 180 sekund i w języku francuskim. Zdobyła III miejsce otrzymując nagrodę pieniężną. Wystąpienie doktorantki zatytułowane " Macrolides d’heptaène aromatique – le mécanisme d’action au niveau moléculaire" ("Aromatyczne makrolidy heptaenowe - mechanizm działania na poziomie molekularnym") można obejrzeć [TUTAJ]

 

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska