Wystartował nowy portal Politechniki Gdańskiej – MOST Wiedzy

Można już korzystać z nowego portalu MOST Wiedzy, innowacyjnego projektu, który ma ułatwić dostęp do zasobów naukowych Politechniki Gdańskiej. Będą one udostępniane przedsiębiorcom, środowisku naukowemu i wszystkim innym zainteresowanym w otwartej, prostej i przejrzystej formie. Głównym celem projektu jest ułatwianie transferu wiedzy pomiędzy społecznością naukową a otoczeniem biznesowym.

 

MOST Wiedzy jest innowacyjny z wielu powodów. Jednym z nich jest inteligentna wyszukiwarka, która dzięki wbudowanemu mechanizmowi analizy kontekstu pomaga w przeszukiwaniu obszernych zasobów Uczelni. MOST Wiedzy to również miejsce, w którym naukowcy mogą w atrakcyjny sposób zaprezentować swój dorobek. Do tego celu została stworzona specjalna sekcja – Profil naukowy. W ramach wdrażanej na Politechnice Gdańskiej inicjatywy Open Access portal MOST Wiedzy stanowi również repozytorium pełnych treści publikacji przygotowanych na Uczelni.

Zachęcamy do korzystania z portalu dostępnego pod adresem mostwiedzy.pl. System jest ciągle udoskonalany, aby jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników.

Projekt „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.