Międzynarodowa szkoła letnia na WETI Międzynarodowa szkoła letnia na WETI

Międzynarodowa szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki...

XV edycja studiów podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe” XV edycja studiów podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe”


Absolwenci specjalizacji prowadzonej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania,...

Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia

Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia

W semestrze letnim uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku...

Mamy dwa Diamentowe Granty! Mamy dwa Diamentowe Granty!

Mamy dwa Diamentowe Granty!

MNiSW przyznało 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie...

Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji

Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki rozpoczyna się...

Konferencja: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych Konferencja: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych


Organizowana 22 czerwca konferencja podsumuje obszar badawczy 3B projektu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy: „Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i...

WM może nadawać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka WM może nadawać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka


Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego...