Politechnika Gdańska zbuduje przystań żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej

W czwartek 30 kwietnia 2020 r. Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę przystani żeglarskiej na Wyspie Sobieszewskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu, przystań ma być gotowa najpóźniej w ciągu dwóch lat, czyli do połowy 2022 r. Inwestycja posłuży głównie do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych, ale też poszerzenia oferty żeglarskiej na wyspie.

 

Przedmiotem rozpisanego 30 kwietnia przetargu jest budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie (przy ul. Nadwiślańskiej 9). Przystań powstanie na działce mającej powierzchnię ok. 6,2 tys. m kw. Jest świetnie skomunikowana z układem drogowym Wyspy Sobieszewskiej – znajduje się bowiem zaledwie 400 m od nowego mostu łączącego wyspę z Gdańskiem.

Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie naukowcom i studentom PG odbywania terenowych praktyk i zajęć dydaktycznych, ale przystań posłuży też naukowcom PG z różnych wydziałów, którzy będą mogli prowadzić tam projekty badawcze i badania naukowe.

– Dodatkową funkcją będzie zwiększenie oferty żeglarskiej na Martwej Wiśle – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Po wybudowaniu nowego mostu, Wyspa Sobieszewska może stać się wkrótce jednym z centralnych ośrodków turystycznych Gdańska. Nasza inwestycja udanie wpisuje się więc w dynamicznie rozwijającą się ofertę turystyczną miasta, pełniąc przy tym rolę zaplecza naukowego i dydaktycznego dla naszych studentów, nauczycieli akademickich i naukowców.

Zakres prac, ujęty w przetargu, obejmuje m.in.:
- budowę pomostu stałego na palach o powierzchni 151,8 m kw.,
- budowę pomostu pływającego o powierzchni 95 m kw.,
- budowę miejsc cumowniczych dla jachtów,
- budowę slipu o powierzchni 32 m kw.
- rewitalizację ciągu pieszo-rowerowego o długości 64 m i szerokości 3 m wzdłuż brzegu Martwej Wisły,
- budowę dojazdu i miejsc postojowych o utwardzonej nawierzchni,
- dostarczenie energii elektrycznej i wody dla obiektów przystani.

Przystań będzie gotowa najpóźniej w połowie 2022 r.

Firmy zainteresowane budową przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej mogą składać oferty do 18 maja 2020 r. Tego samego dnia nastąpi otwarcie kopert i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wedle warunków zamówienia, czas jego realizacji powinien wynosić nie więcej niż 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Tym samym przystań żeglarska PG powinna być gotowa najpóźniej w połowie 2022 r.

Warunkiem koniecznym przetargu jest też wykazanie, że potencjalny wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem budowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznej o wartości równej lub wyższej niż 2 mln zł brutto (w ramach jednej umowy). Każdy wykonawca zobowiązany jest też do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 80 tys. zł brutto.

Galeria zdjęć