„Studia z Przyszłością” – Politechnika Gdańska z największą liczbą wyróżnień w Polsce!

Studia prowadzone na Politechnice Gdańskiej zdobyły aż szesnaście wyróżnień w trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nadzorowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kraju!

 

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” przyznano trzynastu kierunkom studiów prowadzonym na siedmiu wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz interdyscyplinarnym, środowiskowym studiom doktoranckim pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM) prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Chemiczny PG. Oprócz tego studia I stopnia na kierunku Architektura otrzymały tytuł Lider Jakości Kształcenia, a studia podyplomowe Inżynieria danych – Data Science wyróżniono Laurem Innowacji. Studia doktoranckie INTERCHEM zostały także uhonorowane certyfikatem Laur Europejski.

– Największa w Polsce liczba certyfikatów trzeciej edycji programu „Studia z Przyszłością” potwierdza najwyższą jakość kierunków, jakie Politechnika Gdańska oferuje kandydatom na studia. To dla nas bardzo istotne wyróżnienie i cenna wskazówka dla maturzystów, którzy wkrótce będą wybierać swoje przyszłe uczelnie – uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Warto zaznaczyć, że z każdym rokiem wzrasta liczba certyfikatów przyznanych Politechnice Gdańskiej. W zeszłym roku wyróżnionych zostało pięć kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni, natomiast dwa lata temu – dwa.

O Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością” można przeczytać tutaj.

Pełna lista wyróżnionych kierunków wygląda następująco:

 

Certyfikaty „Studia z Przyszłością”

Wydział Architektury

 • Architektura – studia I stopnia
 • Architektura – studia II stopnia

Wydział Chemiczny

 • Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (o certyfikat występował Wydział Chemii UG)

 • Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. „International Ph. D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Inżynieria danych – studia I stopnia
 • Systemy wbudowane – specjalność uzupełniająca na studiach II stopnia

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 • Automatyka i robotyka – studia II stopnia
 • Elektrotechnika – studia II stopnia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • Inżynieria danych- Data Science – studia podyplomowe
 • Nanotechnologia – studia II stopnia
 • Geometria i grafika komputerowa - specjalność na kierunku studiów: matematyka II stopnia

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • Oceanotechnika – studia doktoranckie na kierunku: budowa i eksploatacja maszyn

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Analityka gospodarcza – studia I stopnia
 • Analityka gospodarcza – studia II stopnia

 

Lider Jakości Kształcenia

Wydział Architektury

 • Architektura (studia I stopnia)

 

Laur Innowacji

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • Inżynieria danych - Data Science (studia podyplomowe)

 

Laur Europejski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (o certyfikat występował Wydział Chemii UG)

 • Interdyscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie pn. „International Ph. D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)