"Studia z przyszłością" – trwa nabór do konkursu

Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które w opinii ekspertów należą do grona akademickiej elity. Do 16 grudnia trwają zgłoszenia do III edycji programu akredytacyjnego „Studia z Przyszłością". Warto dołączyć do tego grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce! W ubiegłym roku certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznano aż pięciu kierunkom realizowanym na PG. Żadna inna uczelnia na Pomorzu nie może się pochwalić tak duża liczbą wyróżnień!

 

Do konkursu można zgłaszać kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do programu nieograniczoną liczbę kierunków. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu wraz z formularzem zgłoszeń  znajdują się na stronie konkursu.

– Zachęcam wszystkie wydziały do wzięcia udziału w tym programie. Uważam wręcz, że naszym obowiązkiem jest, aby zgłosić do konkursu jak najwięcej kierunków realizowanych według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia – mówi prof. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Organizatorem merytorycznym programu „Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. O przyznaniu certyfikatów zdecyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. 

Decydującym elementem oceny będzie jakość programu kształcenia. Eksperci zbadają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Laureaci Programu zostaną ogłoszeni w kwietniu 2018 roku podczas uroczystej Wielkiej Gali Finałowej Konkursu w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego.