4,5 mln zł dla naukowców z PG w ramach konkursu LIDER

Trzy projekty złożone przez naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zakwalifikowano do finansowania w X edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przyznane im środki wynoszą łącznie prawie 4,5 miliona złotych.

 

Dofinansowane projekty to:

● „Nowe testy diagnostyczne do wykrywania przeciwciała anty-Toxoplasma gondii w surowicach zwierzęcych oparte na rekombinantowych białkach chimerycznych”, którego kierownikiem jest dr inż. Bartłomiej Ferra – 1 428 850 zł;

● „Opracowanie technologii wytwarzania spienionych kompozytów poliuretanowo-gumowych do zastosowania w charakterze materiałów tłumiących”, którym kieruje dr inż. Aleksander Hejna – 1 499 125 zł;

● „Zintegrowany prototyp foto-superkontensatora do magazynowania energii elektrycznej otrzymanej w wyniku konwersji promieniowania słonecznego” pod kierownictwem dr. inż. Mariusza Szkody – 1 417 500 zł.

Program LIDER ma charakter elitarny, a przeznaczony jest dla przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. Jego głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej i międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

Z profilami naukowymi pracowników Politechniki Gdańskiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.