53rd European Two-Phase Flow Group Meeting

  • 53 spotkanie światowych ekspertów z zakresu przepływów dwufazowych odbywa się na Wydziale Mechanicznym PG (22–24 maja). W tym roku po raz pierwszy zostało ono zorganizowane w Polsce.

     

    Zastosowania przepływów dwufazowych są bardzo szerokie, począwszy od energetyki, poprzez elektronikę, medycynę, a kończąc na technologiach kosmicznych. Głównym celem spotkania jest nieformalna wymiana poglądów na tematy związane z różnymi aspektami przepływów dwufazowych wśród naukowców prowadzących prace teoretyczno-eksperymentalne w tym obszarze. Dyskutowane są m.in. problemy wrzenia, gwałtownego rozprężania cieczy, kondensacji, przepływów rozproszonych (przepływy pęcherzykowe, kroplowe), mapy przepływów, osobliwości przepływów dwufazowych, przepływów z reakcjami chemicznymi, przepływów w układach biologicznych, badań eksperymentalnych, teoretycznych oraz symulacji numerycznych. Do udziału w dyskusji zapraszani są także wiodący naukowcy spoza Europy.

    Prace prezentowane w ramach spotkań są najczęściej publikowane w wiodących czasopismach naukowych z listy JCR. Patronat nad konferencją objął rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik.

    Wszystkie szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie konferencji.

Galeria zdjęć