Akredytacja KAUT dla kierunku Transport

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji kierunkowi studiów Transport prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w 2001 r.  i należy do europejskiej komisji akredytacyjnej. We wrześniu 2013 r. uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE Label. Tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT, otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.

Akredytacjami KAUT objętych jest w tej chwili jeszcze pięć kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej: Biotechnologia (Wydział Chemiczny), Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), Informatyka (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny).

Akredytacja dla kierunku Transport będzie obowiązywać do roku akademickiego 2022/2023.

fot. Krzysztof Deptuła / FlyPics.pl