Akredytacja PCA dla Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, będące jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji przyznawaną laboratoriom badawczym.

     

    Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji oraz jakości wykonywanych badań. Jest to pierwsze laboratorium wydziału, które otrzymało certyfikat akredytowanego laboratorium badawczego PCA.

    Akredytacja PCA AB 1643 potwierdza zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wykonywania przez LAB-6 badań urządzeń elektrycznych, między innymi pod kątem sprawdzania, czy spełniają one normy i standardy bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej.

    Głównymi odbiorcami badań wykonywanych w Laboratorium LAB-6 są przedsiębiorstwa współpracujące z Politechniką Gdańską i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Gdańsku w ramach specjalnego powiązania kooperacyjnego o nazwie MOLANOTE.