Amirkabir University of Technology rozpoczyna współpracę z Politechniką Gdańską

Znajdujący się w Teheranie Amirkabir University of Technology uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych irańskich uniwersytetów. Jego przedstawiciele spotkali się z władzami Politechniki Gdańskiej, aby omówić perspektywy współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

 

W skład delegacji z Amirkabir University of Technology weszli rektor prof. Seyed Ahmad Motamedi, prorektor prof. Mohamad Reza Razfar, prorektor ds. międzynarodowych prof. Abolghassem Mesgarpoor Tousi oraz dyrektor biura współpracy naukowej i międzynarodowej dr Amir Golroo. Ich wizyta na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła się od spotkania z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem, prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotrem Dominiakiem, dziekanem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa prof. Januszem Kozakiem, prodziekanem ds. kształcenia WOiO dr. inż. Hosseinem Mohammadem Ghaemim oraz kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Karoliną Wysocką.

Delegatów irańskiego uniwersytetu zainteresowały opracowywane na naszej uczelni technologie związane z inteligentnymi systemami transportowymi oraz z rozwiązaniami, które przyczyniają się do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

– Pomimo dobrej infrastruktury w Iranie ma miejsce bardzo dużo śmiertelnych wypadków drogowych. Razem moglibyśmy opracować technologie pozwalające zmniejszyć ich liczbę – uważa dr Amir Golroo.

Inne obszary, w których przedstawiciele Amirkabir University of Technology chcieliby współpracować z Politechniką Gdańską to oceanotechnika i okrętownictwo oraz regularna wymiana studentów i pracowników naukowych. Jak zaznaczył prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, nasza uczelnia uruchomiła specjalny fundusz stypendialny dla zagranicznych studentów i doktorantów, z którego mogliby korzystać przybysze z Iranu.

Pierwsza, dwunastoosobowa grupa studentów Amirkabir University of Technology pojawiła się na Politechnice Gdańskiej już w 1993 roku. Był wśród nich obecny prodziekan ds. kształcenia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi. Dopiero teraz jednak nasze uczelnie rozpoczną oficjalną współpracę, co jest efektem wizyty dr inż. Ghaemiego w Iranie kilka miesięcy temu.

Po spotkaniu w gabinecie rektora przedstawiciele Amirkabir University of Technology odwiedzili także poszczególne wydziały i laboratoria Politechniki Gdańskiej.

Delegacja z Amirkabir University of Technology odwiedziła także Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, która czynnie wspiera proces internacjonalizacji uczelni, m.in. poprzez rozwijanie nowych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Podczas spotkania goście dowiedzieli się o historii oraz tradycyjnych i elektronicznych zasobach Biblioteki PG, porozmawiali o możliwości współpracy, a także o wprowadzanych nowoczesnych technologiach informatycznych i innych rozwiązaniach, m.in. o otwartym repozytorium PG MOST Wiedzy.

Galeria zdjęć