Analiza cytowań w najnowszym „Piśmie PG”

W najnowszym numerze „Pisma PG” opublikowane zostały wyniki analizy dorobku aktywnych zawodowo pracowników Politechniki Gdańskiej na podstawie bazy Web of Science Core Collection.

 

Przy opracowaniu analizy dorobku naukowców PG pod uwagę wzięto dwa parametry bibliometryczne: wartość liczbową indeksu Hirscha oraz liczbę cytowań bez autocytowań.

Analizy dokonano na podstawie zasobów bazy Web of Science – all databases, która jest uznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako referencyjna, obowiązująca w parametryzacji jednostek naukowych oraz przy aplikowaniu o projekty badawcze, np. do Narodowego Centrum Nauki. Baza ta zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych, konferencji i książek oraz informacje o cytowaniach.

– Zachęcamy do zweryfikowania poprawności indeksowania publikacji umieszczonych w bazie WoS. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w bardziej precyzyjnej ocenie dorobku autorów, jest identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID), którego istotą jest stworzenie unikatowego numeru niezależnego od poszczególnych wydawców – mówi Mariusz Madajczyk, kierownik Działu Spraw Naukowych. – Stosowanie identyfikatora ORCID powinno pozwolić na automatyczne wczytywanie danych o opublikowanych pracach do systemu MojaPG, bez konieczności ich żmudnego wprowadzania.

Informację o parametrach bibliometrycznych pracowników Politechniki Gdańskiej według stanu zatrudnienia na dzień 30.10.2017 r. oraz dla prac opublikowanych z afiliacją Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych:

https://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismopg

Styczniowy numer „Pisma PG” dostępny jest tutaj: https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny. Artykuł z analizą cytowań znajduje się na stronie 38.