Ankieta dotycząca równego traktowania na PG

Dbając o dobre zwyczaje i kodeks etyki, Politechnika Gdańska jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, realizuje program wdrażania zasady równego traktowania, zarówno wśród pracowników, jak i studentów. W związku z tym każdy pracownik i student PG otrzyma e-mailem indywidualne zaproszenie oraz link do ankiety w sprawie równego  traktowania na naszej uczelni. Zachęcamy do udziału w pierwszym takim badaniu.

 

Elektroniczna ankieta dotycząca równego traktowania na PG jest w pełni anonimowa. Odpowiedzi na pytania nie zawierają żadnych informacji identyfikujących. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu - mówi dr inż. Hossein Ghaemi, pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej ds. równego traktowania.

W ankiecie określenie „równe traktowanie” należy rozumieć zgodnie z art. 32 Konstytucji RP na tle przepisów wewnętrznych naszej Alma Mater. Oznacza to, że wszyscy są wobec prawa i zasad obowiązujących na PG są równi, mają prawo do równego traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w społeczeństwie akademickim z jakiejkolwiek przyczyny, m.in. z powodu płci, rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia oraz należności etnicznej, politycznej, itp.

Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania przyszłej strategii oraz jego planu realizacji w zakresie równego traktowania zgodnie i w kontekście następujących podstaw prawnych w naszej Alma Mater:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1700);
  • Ustawa o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

Dodajmy, że uczelnie w Europie i na świecie od kilku lat systematycznie wprowadzają podobne formalne zasady dotyczące równego traktowania do życia akademickiego.