Artykuł prof. Kołodziejczyka ukazał się w „Przemyśle Chemicznym”

Tekst zatytułowany „Organizmy modyfikowane genetycznie. Jak bardzo są one niebezpieczne?” został opublikowany przez najstarsze polskie czasopismo chemiczne, od 1964 r. notowane na liście filadelfijskiej. Artykuł na zamówienie redakcji pisma ukazał w jubileuszowym numerze wydanym z okazji stulecia miesięcznika.

 

Artykuł opisuje podstawy inżynierii genetycznej oraz sposoby genetycznego modyfikowania organizmów, również z zastosowaniem innych metod. Wskazuje korzyści, jakie niosą ze sobą GMO oraz potencjalne zagrożenia z ich strony. Pełen interesujących faktów tekst został napisany bardzo przystępnym językiem.

– Staram się, aby artykuły przeznaczone do powszechnego użytku były zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika. Tekst napisany wraz z dr hab. Aleksandrą Kołodziejczyk został wysoko oceniony, wydawca nie tylko nie miał żadnych uwag krytycznych, ale jako wyróżnienie umieścił go w jubileuszowym zeszycie jako pierwszy artykuł w części naukowej  – zapewnia autor.

Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, honorowy profesor emeritus PG, jest związany z uczelnią od przeszło 50 lat. W latach 1996–2002 był rektorem Politechniki Gdańskiej oraz Przewodniczącym Rady Rektorów Pomorza Gdańskiego. W okresie 1999–2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych. Jest autorem przeszło stu publikacji i kilkudziesięciu monografii oraz licznych komunikatów konferencyjnych, książek i skryptów.

 „Przemysł Chemiczny” to czasopismo założone przez prof. Ignacego Mościckiego, wybitnego przedwojennego chemika i prezydenta II RP. Ukazuje się ono od 1917 r. W 2015 roku impact factor pisma wynosił 0,367. Za opublikowany w nim artykuł Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje autorowi 15 punktów.