Bądź eko! Politechnika Gdańska segreguje odpady

  • Dbanie o przyrodę zaczyna się od wrzucenia papierka do odpowiedniego pojemnika. W trosce o środowisko Politechnika Gdańska wprowadza nowy system sortowania odpadów.

    Sposób podziału odpadów jest taki sam jak w całym Gdańsku. Dzielimy je na trzy grupy: suche, mokre i szkło. Aby ułatwić prawidłową segregację, na politechnice pojawią się odpowiednio oznaczone pojemniki. Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od  grudnia. Dodatkowe informację dotyczące selektywnej zbiórki odpadów: http://pg.edu.pl/dzial-gospodarczy/badz-eko-