Budynek „Hydromechanika” zyska nowe oblicze

Zabytkowy budynek w najstarszej części kampusu Politechniki Gdańskiej stanie się nowoczesnym ośrodkiem pełniącym funkcję centrum badań interdyscyplinarnych, muzeum techniki i galerii sztuki. Znajdą się tutaj strefy przeznaczone dla studentów, pracowników i organizacji akademickich PG oraz miejsce spotkań świata nauki i biznesu. Uczelnia zainwestuje w trwające właśnie remont i przebudowę obiektu 14,2 milionów złotych, w tym wynoszące 3,9 mln zł dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Środki pozyskane z MNiSW pozwolą otworzyć w budynku „Hydromechanika” centrum badań interdyscyplinarnych GUT MediaLab. To przestrzeń integracji badań dla zespołów z różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej, gdzie naukowcy, w tym młodzi pracownicy nauki i doktoranci reprezentujący odrębne dyscypliny, będą wspólnie pracowali w celu wytworzenia nowych wartości. Zostanie ona wyposażone między innymi w narzędzia do dwu- i trójwymiarowych prezentacji w rozdzielczości 4K, elektroniczne tablice oraz zautomatyzowane systemy umożliwiające dzielenie się wynikami badań i ich konsultowanie.

– GUT MediaLab będzie przestrzenią służącą nie tylko wymianie informacji, ale też umożliwiającą symulowanie w czasie rzeczywistym wstępnych wspólnych koncepcji, nowych idei i rozwiązań, które będą na kolejnych etapach rozwijane w specjalistycznych pracowniach wydziałowych. Laboratorium ułatwi tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi zespołami badawczymi, ponieważ obecnie to, co najważniejsze dzieje się na stykach różnych dyscyplin – tłumaczy prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG i pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu PG, która wraz z prof. Jakubem Szczepańskim, prodziekanem WA ds. nauki, przygotowała wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

W poszczególnych salach odnowionego budynku „Hydromechanika” zaprezentowana zostanie bogata kolekcja eksponatów związanych z historią techniki i dziejami uczelni. Znajdą się wśród nich wielkoformatowe obiekty pochodzące z początku XX wieku, urządzenia pomiarowe czy wyposażenie historycznego gabinetu profesora. Obok nich podziwiać będzie można współczesne prace artystyczne, również te stworzone przez pracowników i studentów PG.

– Wystawy zgromadzone w budynku „Hydromechanika” pokazywać będą jak wiele łączy światy sztuki i nauki oraz promować wypracowywane na Politechnice Gdańskiej rozwiązania z zakresu technologii czy architektury. Zależy nam, aby ta atmosfera współobecności historii, techniki i sztuki była widoczna także w przestrzeniach publicznych wokół budynku – wylicza prof. Lucyna Nyka.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu konferencyjnemu budynek „Hydromechanika” stanie się miejscem spotkań pracowników uczelni z przedstawicielami biznesu. Na gości Politechniki Gdańskiej czekać tu będą także mediateka z księgarnią, salon prasowy oraz kawiarnia połączona z salą klubową.

– Zrewitalizowany budynek będzie pełnić funkcję centrum organizacji i stowarzyszeń działających na uczelni. Znajdą się w nim pomieszczenia wykorzystywane przez Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Akademicki Chór PG oraz związki zawodowe. Tutaj też umiejscowione zostanie powstające Muzeum Politechniki Gdańskiej – wymienia prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji.

Remontowany budynek objęty jest ochroną konserwatorską, dlatego wszystkie prace prowadzone będą z poszanowaniem jego zabytkowej wartości. Pomieszczenia zostaną dostosowane do nowego przeznaczenia oraz obowiązujących przepisów. Obiekt zostanie wyposażony w dwie windy, które umożliwią dostęp na piętro także osobom niepełnosprawnym.

Budynek „Hydromechanika” znajduje się pomiędzy Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej a budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Koncepcja remontu i przebudowy wraz z zagospodarowaniem otaczającego go terenu została przygotowana przez poznańską pracownię projektowo-architektoniczną Home of Houses. Prace realizuje firma HARTUNA Sp. z o.o. ze Skaryszewa. Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosić 1207,32 m², a przewidywany termin zakończenia robót to styczeń 2020 r.

Galeria zdjęć