Budżet Obywatelski PG 2020. Te projekty wybrali pracownicy i studenci!

Odnowienie wysłużonego sprzętu żeglarskiego w OWPG w Czarlinie, montaż automatów ze środkami higienicznymi w największych budynkach PG, szatnie przy boisku piłkarskim – m.in. te projekty zdobyły najwięcej głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2020. Do finansowania zakwalifikowane zostały łącznie dwa projekty pracownicze oraz pięć studenckich. Właśnie ogłoszona została ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji.

 

Najwięcej głosów w tegorocznej edycji BO PG zdobyły i zostały zakwalifikowane do finansowania następujące projekty pracownicze:

Z puli projektów studenckich do dofinansowania zakwalifikowanych zostało pięć projektów:

Podobnie jak w latach poprzednich, w obecnej edycji BO PG budżet na realizację projektów pracowniczych wyniósł 350 tys. zł, a na realizację projektów studenckich – 150 tys. zł. W budżecie pracowniczym środki nie umożliwiały finansowania drugiego projektu z listy rankingowej (na kwotę 316 tys. zł). W związku z tym prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej podjął decyzję o zwiększeniu środków na projekty pracownicze o 64 tys. zł, dzięki czemu do finansowania zakwalifikować można było dwa projekty pracowników na łączną kwotę 414 tys. zł.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego PG zgłoszonych zostało w sumie 36 projektów. Po weryfikacji zakresu, budżetu, lokalizacji i zgodności z przepisami do głosowania dopuszczono 18 projektów: 9 pracowniczych i 9 studenckich (zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie). Frekwencja podczas głosowania wśród studentów była najwyższa ze wszystkich dotychczasowych edycji (12,8 proc.), natomiast wśród pracowników była wyższa niż w I i II edycji (34 proc.).

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. W ramach poprzednich trzech edycji BO PG wybranych zostało 11 projektów pracowniczych i 12 projektów studenckich, na realizację których przeznaczono w sumie półtora miliona złotych.

Zobacz jak budżet obywatelski zmienia Politechnikę [tutaj].