Budżet obywatelski PG na rok 2018

JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik podjął decyzję o kontynuowaniu inicjatywy budżetu obywatelskiego na naszej uczelni. Nowy konkurs zostanie otwarty 17 października 2017.  Projekty inwestycyjne i remontowe będą mogli zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego określa regulamin.

 

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego PG wpłynęło 60 propozycji, a do realizacji – w drodze głosowania – wybrano 8. Na ten cel uczelnia przeznaczyła pół miliona zł. Pod adresem pg.edu.pl/budzet_obywatelski/projekty-do-realizacji/edycja-2017 można śledzić postępy prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).

W roku 2018 kwota budżetu również wyniesie 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone będzie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej: pg.edu.pl/budzet_obywatelski.