CEEMAN International Quality Accreditation dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

„Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zapewnia znakomitą i odpowiadającą potrzebom rynku edukację w zakresie zarządzania”, napisano w raporcie końcowym oceny przeprowadzonej przez międzynarodową organizację CEEMAN, która zdecydowała o przyznaniu WZiE PG akredytacji CEEMAN International Quality Accreditation.

 

– Jest to akredytacja o charakterze instytucjonalnym, co oznacza, że ocenie przez międzynarodowy zespół ekspertów poddane zostały wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, jakość prowadzonych badań naukowych oraz poziom internacjonalizacji w obszarze edukacji i kadry naukowej. Ponadto oceniono system zapewniania jakości kształcenia, a także zaangażowanie wydziału w inicjatywy współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym – wyjaśnia dr Magdalena Popowska, odpowiedzialna za cały proces akredytacji WZiE i wspierana przez zespół z prof. Julitą Wasilczuk, dziekan wydziału na czele.

International Quality Accreditation potwierdza sprawne funkcjonowanie, dobry poziom dydaktyki i badań naukowych oraz stabilności finansowej, a także wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb studentów i wzbogacania ich ogólnego doświadczenia akademickiego. Akredytację przyznaje CEEMAN, międzynarodowa organizacja założona w 1993 roku w celu podwyższania jakości edukacji w zakresie zarządzania, najpierw w Europie środkowo-wschodniej, a obecnie na całym świecie. Szczegółowe informacje na temat CEEMAN można znaleźć na jej stronie internetowej.