Centrum Mistrzostwa Informatycznego: nowe możliwości dla zdolnych informatyków

To ogromna szansa dla utalentowanej informatycznie młodzieży! Rusza realizacja Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego zostaną zorganizowane zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i średnich. W projekcie uczestniczy m.in. Politechnika Gdańska, która będzie współpracować ze szkołami z trzech województw.

 

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, 1500 mentorów: m.in. nauczycieli, medalistów i finalistów konkursów informatycznych mentorów, przy wsparciu pięciu uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej (lidera projektu), Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej – stworzy programy zajęć i wdroży je podczas zorganizowanych w ramach projektu działań kół informatycznych. Projekt wspierać będą także stowarzyszenia: Mistrzowie Kodowania, I Love Math oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

- Inwestujemy w młodzież już na początku procesu edukacji, chcemy na najwcześniejszym etapie znaleźć i wspierać młode talenty informatyczne, które w przyszłości będą stanowić o sile polskiej gospodarki i myśli technologicznej  powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Celem Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest budowa trwałego systemu wyłaniania talentów informatycznych. Służyć temu ma szeroki i zaawansowany program podnoszenia wiedzy i kompetencji osób prowadzących zajęcia. W programie zaplanowano dwusemestralne szkolenia - trwające łącznie 288 godzin, są to szkolenia dydaktyczne, obejmujące przede wszystkim matematyczne podstawy algorytmiki (m.in. elementy logiki matematycznej) oraz wybrane zagadnienia algorytmiki i programowania (m.in. rodzaje algorytmów, złożone struktury danych, geometrię obliczeniową, sprzęt i oprogramowanie użytkowe). Przeszkoleni mentorzy otrzymają granty na prowadzenie kół algorytmiki i programowania, w których pomogą młodym zdolnym uczniom w zdobyciu i poszerzaniu wiedzy i praktycznych umiejętności.

W projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego przewidziano wiele innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą jego efektywność, będzie to m.in. rywalizacja uczestników kół informatycznych w ramach ligi informatycznej, wdrożeniu aplikacji służących do modyfikowania, testowania oraz zabezpieczania oprogramowania czy aktywizowanie wszystkich partnerów koordynujących projekt, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło blisko 50 mln zł, z czego 1,71 mln zł otrzyma Politechnika Gdańska.

Politechnika Gdańska w ramach projektu będzie współpracować z przedstawicielami szkół z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

Wkrótce ma zostać uruchomiona specjalna strona internetowa poświęcona projektowi.

 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Galeria zdjęć