Coastal, Offshore and Ocean Engineering Conference 2017

Konferencja poświęcona inżynierii brzegowej, morskiej i oceanicznej odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 15 grudnia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu mogą się rejestrować do 30 listopada.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy takie jak prowadzenie obserwacji satelitarnych, stosowanie technologii podwodnych czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Referaty zostaną wygłoszone podczas trzech sesji, poświęconych odpowiednio inżynierii brzegowej, morskiej i oceanicznej. Podczas każdej z nich odbędzie się 5–6 wystąpień. Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Polish Maritime Research, którego impact factor wynosi 0,77. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: https://oio.pg.edu.pl/konferencja-coo-2017.