Debata nt. zróżnicowania systemowego szkolnictwa wyższego

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w czwartek, 29 listopada o godz. 13:15 w sali 318/319 odbędzie się debata nt. zróżnicowania systemowego szkolnictwa wyższego w ramach projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie – od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w Programie DIALOG (2016-2018).

 

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia jak: modele systemów szkolnictwa wyższego, mechanizmy wewnątrzsystemowego różnicowania szkolnictwa wyższego w Europie, rządowe programy wyłaniania uczelni flagowych (badawczych), stan badań nad wpływem rankingów na politykę wobec szkolnictwa wyższego.

Debatę poprowadzą: dr hab. Dominik Antonowicz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.