Delegacja Politechniki Gdańskiej w Royal Institute of Technology

W dniach 10–12 maja 2017 r. z inicjatywy Ambasady RP w Sztokholmie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli polskich uczelni technicznych na Politechnice Sztokholmskiej – Royal Institute of Technology (KTH). Udział w niej wzięli reprezentanci Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Badawczego „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Gdańskiej.

 

Delegacja naszej uczelni była najliczniejsza spośród zaproszonych. Politechnikę Gdańską reprezentowali przedstawiciele pięciu wydziałów: prodziekan ds. organizacji studiów dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski z Wydziału Chemicznego, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki z tego samego wydziału, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dr hab. inż. Ryszard Barczyński, a także dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz i prodziekan ds. kształcenia dr hab. Inż. Mariusz Deja. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska reprezentowała prodziekan ds. transportu i współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Joanna Żukowska.

Tematem przewodnim wizyty była współpraca i innowacyjność, a w szczególności: współpraca między uczelniami a sektorem biznesu, wsparcie dla innowacyjnych pomysłów, inkubatory przedsiębiorczości, parki nauki oraz komercjalizacja. Wizyta studyjna miała na celu nawiązanie współpracy między polskimi uczelniami technicznymi a Politechniką Sztokholmską w zakresie ww. tematów. Ważnym tematem rozmów była także aktywizacja wymiany studentów w ramach Programu Erasmus. W trakcie wizyty przedstawiciele polskich uczelni mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Biura Współpracy z Biznesem Politechniki Sztokholmskiej (KTH Business Liaison), Biura ds. innowacji (KTH Innovation) oraz Biura Promocji i Wymiany Akademickiej. Jednocześnie odbyli indywidualne spotkania w zakresie m.in. transportu, logistyki, źródeł energii oraz mechaniki. Grupa odwiedziła również nowo otwarty park nauki Politechniki Sztokholmskiej w Södertälje.

Politechnika Sztokholmska jest najbardziej znaną uczelnią techniczną w Szwecji. Zajmuje 97 miejsce na liście najlepszych uczelni na świecie, w tym 16 wśród najlepszych uczelni technicznych (wg rankingu Quacquarelli Symonds).

 

Galeria zdjęć