Dni NCN na Politechnice Gdańskiej za nami

Zakończyła się szósta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Tym razem pracownicy NCN zawitali do Gdańska, gdzie 9 i 10 maja poprowadzili szereg spotkań i warsztatów. Gospodarzem wydarzenia, była Politechnika Gdańska, a współorganizatorami Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wszystkie spotkania odbyły się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 

W Dniach NCN na Politechnice Gdańskiej udział wzięło ok. 300 osób –  przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji uczelni, w tym ok. 150 wnioskodawców.

Tegoroczne Dni NCN zostały zainaugurowane spotkaniem pt. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty. Zaproszonych gości powitał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, który wyraził przekonanie, że Dni NCN przysłużą się naukowcom z całego regionu.

– Dzięki środkom pozyskiwanym w ramach grantów NCN realizowane są bardzo ciekawe programy badawcze, których efektem są oryginalne rozwiązania metodyczne oraz unikatowe odkrycia dotyczące zjawisk i faktów ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki. Efekty tych badań publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych, co przyczynia się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów i macierzystych jednostek naukowych – powiedział rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. – Mam nadzieję, że rozmowy i dyskusje przeprowadzone w trakcie tego dwudniowego spotkania przyczynią się do lepszego porozumienia pomiędzy autorami wniosków i ich macierzystymi instytucjami a grantodawcą, czyli Narodowym Centrum Nauki.

Przemówienie wygłosił również podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Sebastian Skuza. Minister podkreślił, jak duże znaczenie ma działalność Narodowego Centrum Nauki, gdyż bez wspierania badań podstawowych nie może być mowy o rozwoju innowacyjności. Głos zabrali także przedstawiciele współorganizatorów wydarzenia: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Bielawski. Natomiast dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Zbigniew Błocki, wspomniał o tym, jak ważne jest umiędzynarodowienie polskiej nauki i umożliwienie polskim naukowcom funkcjonowania w globalnym kontekście.

– Stawiamy przede wszystkim na jakość uprawianej nauki, do której niezbędna jest konkurencyjność, transparentność, otwarcie na zagraniczną ocenę ekspercką oraz na współpracę międzynarodową, i to staramy się konsekwentnie w naszej ofercie grantowej wdrażać w życie – zaznaczył prof. Błocki.

W trakcie podzielonego na dwie sesje tematyczne spotkania rozmawiano na temat strategicznych założeń i celów systemu grantowego w Polsce oraz wyzwań stojących przed Narodowym Centrum Nauki, a także efektów dotychczasowej działalności Centrum. W dyskusjach panelowych wzięli udział naukowcy z trójmiejskich uczelni, którzy kierują finansowanymi przez NCN projektami. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak umożliwić polskim naukowcom dokonywanie przełomowych odkryć, jaka jest i jaka powinna być w tym zakresie rola NCN.

– Narodowe Centrum Nauki jest organizacją, która daje naukowcom duże możliwości. Jest to jedyna instytucja, która została stworzona przez naukowców i jest prowadzona przez naukowców dla naukowców – zwrócił uwagę przewodniczący Rady NCN, prof. Janusz Janeczek.

W drugiej części spotkania poświęconej dążeniu do doskonałości naukowej troje laureatów konkursów NCN zaprezentowało swoje projekty badawcze. Prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN opowiedział o dojrzewaniu ekosystemu morskiego Arktyki. Prof. Ewa Ziemann z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku omówiła czynniki wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne indukowane wysiłkiem fizycznym, natomiast o pieniądzu we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej opowiedział prof. Ireneusz Milewski z Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie Dni Narodowego Centrum Nauki pomorscy badacze mogli zapoznać się z zasadami sporządzania poprawnego formalnie i skutecznego wniosku do NCN a pracownicy administracyjni jednostek naukowych posłuchać o zagadnieniach związanych z obsługą projektu badawczego na kolejnych etapach jego realizacji, a także dowiedzieć się na czym polega kontrola realizacji projektu przeprowadzana przez pracowników Centrum. Zainteresowaniem cieszyły się również spotkania poświęcone możliwościom finansowania badań naukowych ze środków zagranicznych. Przedstawiono programy i konkursy, które będą finansowane w obszarze „Badania” w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. NCN jest operatorem tych środków. Podczas spotkania współorganizowanego z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przedstawiciele NCN, ERC oraz KPK PB UE rozmawiali o tym, jak wspierać polskich naukowców w ubieganiu się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. O swoich doświadczeniach mówił dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej, laureat ERC Starting Grant.

Fotogaleria zdjęć z Dni NCN 2018

Program Dni NCN 2018 

Galeria zdjęć