Doktoranci z Politechniki Gdańskiej laureatami konkursu ETIUDA

Troje młodych naukowców z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdański zdobyło granty na realizację swoich projektów badawczych w szóstej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Do finansowania zakwalifikowały się następujące projekty naukowców z Politechniki Gdańskiej: „Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln - lantanowiec)” – dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (opiekun projektu), mgr inż. Marta Roman (kierownik projektu), 112 592 zł (kwota dofinansowania); „Budowa chemiczna i stereostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami DNA” – prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. zw. PG (opiekun projektu), mgr inż. Jakub Grynda (kierownik projektu), 97 586 zł; „Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura i właściwości magnetyczne” – prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies (opiekun projektu), mgr inż. Kinga Kaniewska (kierownik projektu), 88 838 zł.

ETIUDA to konkurs NCN skierowany do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie. W ramach szóstej edycji konkursu ETIUDA Narodowe Centrum Nauki przeznaczy na stypendia dla 147 doktorantów (o finansowanie starało się 355 osób) w sumie prawie 15 mln zł. Z wynikami konkursu ETIUDA 6 można się zapoznać na stronie NCN.