Doktorat z wyróżnieniem

Dnia 26 maja 2017 r. na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Guze, zatrudnionej w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, nt. „Bifurkacje z łamaniem symetrii w zagadnieniu różniczkowo-funkcyjnym opisującym nieliniowe deformacje biologicznego klastra: metody wariacyjne”.

Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG z Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wydział od 30 marca 2015 r. posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki i od tego czasu odbyły się już dwie obrony rozpraw doktorskich – obu przygotowanych właśnie pod kierunkiem prof. Janczewskiej.

Recenzentami pracy Hanny Guze z CNMiKnO byli: prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aleksandra Orpel z Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich recenzjach zwracali uwagę na wysoki poziom matematyczny prezentowanej pracy jak i interesujące wyniki dobrze wpisujące się w nurt badań dotyczących problematyki bifurkacji z łamaniem symetrii. Recenzenci podkreślali również klarowność sformułowania zagadnienia oraz styl, w jakim przeprowadzono trudne dowody twierdzeń. W ich opinii cechy te świadczą o dużej kulturze matematycznej doktorantki i umiejętności prezentacji złożonych zagadnień.

Pani Hanna Guze jednogłośną decyzji rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych, a jej dysertacja została wyróżniona.