Dołącz do społeczności Politechniki Gdańskiej na ResearchGate

ResearchGate to jeden z największych międzynarodowych serwisów społecznościowych dla naukowców. Wśród ponad 15 milionów użytkowników tego portalu jest już przeszło 3400 przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. Głównie są nimi pracownicy naukowi, w tym członkowie kierownictwa akademickiego naszej uczelni.

 

Za pomocą ResearchGate można miedzy innymi:

● publikować prace naukowe, wykłady, referaty i artykuły,

● przeglądać publikacje naukowców z całego świata i dzielić się z nimi wynikami swoich badań,

● monitorować dane dotyczące tego, kto czytał i cytował prace,

● kontaktować się i nawiązywać współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin,

● zadawać pytania i rozwiązywać problemy,

● informować o postępach w pracach nad projektami i być na bieżąco z najnowszymi wynikami badań.

Ten międzynarodowy portal jest także doskonałym narzędziem umożliwiającym zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy. W ramach umowy zawartej w grudniu 2017 r. na 24 miesiące, nasza uczelnia może publikować na ResearchGate oferty pracy, co pozwala na zainteresowanie nimi naukowców z całego świata. Więcej informacji na ten temat udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (tel. 58 347 20 42, e-mail: international@pg.edu.pl).

Profil Politechniki Gdańskiej, jak i wszystkich innych instytucji, został założony i jest obsługiwany przez administratorów portalu. W przyszłości ma się to jednak zmienić, a same uczelnie będą mogły publikować i edytować treści na swoich kontach. Lista wydziałów i katedr umieszczona w zakładce „Departments” nie jest ułożona alfabetycznie, a według liczby osób, które sie do nich przypisały.

Odwołania do wszystkich kont Politechniki Gdańskiej w mediach społecznościowych dostępne są w stopce strony internetowej uczelni.