Dr inż. Ewa Głowińska w audycji „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską”

Gościem czwartego odcinka z cyklu „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską” w Radiu Gdańsk była dr inż. Ewa Głowińska z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym PG, która w swojej pracy badawczej dąży do otrzymywania materiałów przyjaznych środowisku i organizmom żywym, takich, które będą mogły być wykonane w stu procentach z surowców roślinnych.

 

– Zajmuję się grupą materiałową poliuretanową. Większość komponentów, które stosuje się do otrzymywania takich materiałów pochodzi z produktów ropopochodnych. W swoich pracach wszystkie elementy ropopochodne zastępuję surowcami roślinnymi. Na przykład z oleju sojowego możemy otrzymać produkt, który będzie dalej wykorzystywany przy otrzymywaniu poliuretanów – opowiadała w audycji dr inż. Ewa Głowińska. – Otrzymuję takie materiały poliuretanowe, które poddając wyższej temperaturze mogę formować na dowolne kształty. Z takiego materiału można wytworzyć np. etui, podkładkę, uszczelkę czy amortyzator.

Dr inż. Ewa Głowińska dotychczas uzyskała patenty na sposób modyfikacji epoksydowanego oleju sojowego do wykorzystania w syntezie biopoliuretanów i sposób otrzymania tych biopoliuretanów. Jej działania naukowe zostały dostrzeżone nie tylko przez środowisko naukowe, ale i przemysłowe.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji [TUTAJ]. W tym samym miejscu dostępne są poprzednie odcinki cyklu, gdzie gośćmi Radia Gdańsk byli prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, Szymon Krawczuk, student Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, zastępca przewodniczącego Samorządu Studentów PG ds. umiędzynarodowienia i nauki oraz dr Michał Kucewicz z Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na WETI PG.